Hvorfor løper Joakim?

Hvorfor løper Joakim?

I løpet av den første dagen jeg jobbet i barnehagen, fikk jeg flere beskrivelser og historier om Joakim. Om Joakim som slår. Om Joakim som sparker. Om Joakim som banner og biter, og Joakim som alltid havner i konflikter. Og om Joakims pappa. Joakims pappas humør. Joakims pappas stillhet. Om Joakim som blir 5 år til jul, og som bestandig er på farta fra det ene til det andre. Joakim som løper.

Read More

Til jubilanten

Til jubilanten

Vi sitter som vanlig og arbeider med barns rettigheter. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. Som fyller 30 år i år. Hvem er nå denne trettiåringen vi strekker oss etter? Som er med oss i alt vi skal og vil? Hvem er denne jubilanten som alltid setter barnets beste, først? I artikkel 3, paragraf 1 i konvensjonen om barns rettigheter leser vi: «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Read More

Falmet følelsespalett

Falmet følelsespalett

Ekte følelser kommer i alle farger. Ekte mennesker føler i alle farger. All verdens manualer og rutinebeskrivelser vil derfor aldri kunne gi oss en god nok oppskrift på hvordan vi skal håndtere andres følelser. Hvordan håndterer vi barnets smerte? Eller hvordan håndterer vi smerten vi ikke kan se? Det samme med gleden og begeistringen, og alle andre følelser.

Read More