linesannemelvold.jpg

Line Melvold

Marte meo terapeut, veileder, barnehagelærer og forfatter

Line Melvold driver STYD kommunikasjon AS der hun jobber som fagformidler og veileder på heltid. Melvold jobber til daglig med lederutvikling og dilemmatrening for ledere fra hele landet, Hun tar utgangspunkt i emosjonell intelligens og profesjonsetikk når lederne skal lære å lede seg selv. Hun er utdannet førskolelærer, er sertifisert som Marte Meo terapeut og har skrevet masteroppgave om voksnes profesjonalitet i relasjoner til barn. Hun er også aktuell med flere fagbøker for barnehagen.

Line er prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågår i perioden 2017 - 2020. I tillegg driver hun en rekke kompetansehevingsprosesser i kommuner og implementering av ny rammeplan. Hun setter barnas rettigheter og perspektiv først. Alltid.

 
leneholte.jpg

Lene Holte

Barnehagelærer, forfatter & fagformidler

Lene er utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Vestfold i 2001, og har siden det vært ansatt som pedagogisk leder i barnehager i Tønsberg kommune. Hun har drama som fordypning, tatt etterutdanning innenfor veiledning og vært deltaker i et forskningsprosjekt om hverdagssamtaler i barnehage over 2 år.  I tillegg har hun vært praksislærer for en rekke studenter.

Nå er Lene ansatt i Styd Kommunikasjon for å holde kurs, drive prosesser i barnehager og delta i prosjektgruppa for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager». Hun holder inspirerende kurs om psykisk helse, språk, barns medvirkning, prosjektarbeid, lek og lekemiljø. I tillegg vil hun være markedsansvarlig for firmaet.

Lene har skrevet boken "Pedagogikkens hjerte – en inspirasjonsbok om barns medvirkning, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon", og har vært medforfatter i bøkene "Bli berørt" og "Bli Helstøpt". 

 
 
 
lenechatrinhansen.jpg

Lene Chatrin Hansen

Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Lene Chatrin er barnehagelærer, forfatter og fag- og erfaringsformidler. Hun jobber nå i forskningsprosjektet Psykisk helsefremmende barnehager, ved siden av undervisning og foredragsvirksomhet. Lene Chatrin har ca 30 års erfaring fra arbeid i og med barnehager, og brenner for kunnskaps- og kompetanseheving som skal ruste barnehageansatte til møtet med de mest sårbare barna. De senere årene har hun derfor jobbet for å øke oppmerksomheten omkring volds- og overgrepsutsatte barn, blant annet satte hun i gang #jegserdeg-kampanjen høsten 2017. Kampanjen vil komme ut i bokform i løpet av våren 2018.  Hun har ellers bidratt i en rekke bøker, og er forfatter av boken Sårbare barn i barnehagen - den lille boken om de store svikene (2014). 

 
 
 
theasannemelvold.jpg

Thea Sanne Melvold

Thea studerer på sitt fjerde år i profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun har en sterk interesse for tilknytning og tidlige opplevelser i barndom. Ved siden av å være prosjektmedarbeider i STYD kommunikasjon, jobber hun som forskningsassistent på et forskningsprosjekt ved Modum Bad vedrørende behandling og forebygging av traumer.

 
 
gjertrudstigum.jpg

Gjertrud Stigum

Barnehagelærer, Marte meo veileder og fagformidler

Gjertrud er utdannet førskolelærer og har ca 18 års erfaring som pedleder. Hun er sertifisert Marte meo veileder og jobber nå som veileder i barnehager i Tønsberg. Som veileder fokuserer hun på hva barnet kan og hva barnet trenger av de voksne som er sammen med det. Hun er opptatt av voksenrollen og det å gi gode rammer for arbeidet i barnehagen.

Gjertrud har hatt ulike kurs oppdrag for Styd kommunikasjon.

 
 
lenemariemonradhole.jpg

Lene-Marie Monrad-Hole

Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Lene-Marie er utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Vestfold i 2007, og har jobbet som pedagogisk leder i Tønsberg kommune etter dette. Hun har småbarnspedagogikk som fordypning og har tatt videreutdanning i et pedagogisk utviklingsarbeid som omhandlet estetikk og danning. I tillegg har hun vært praksislærer og veileder for en rekke studenter fra barnehagelæreutdanningen.

Fra høsten 2017 har hun jobbet prosjektbasert i Styd kommunikasjon, og har i samarbeid med Lene Holte ledet en rekke utviklingsprosesser med lek og lekemiljøer på agendaen. Fra januar 2018 jobber hun 60% som pedagogisk leder  og 40% fast i Styd kommunikasjon hvor hun blant annet sitter i prosjektgruppa for pilotprosjektet  “ psykisk helsefremmende barnehager”

 
 
 
christine.jpg

Christine Wallumrød

Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Christine er utdannet førskolelærer ved Høyskolen i Vestfold i 2004, og har jobbet som pedagogisk leder siden 2006. Hun jobber nå som pedagogisk leder i Slagen barnehage i Tønsberg kommune, og er i tillegg bidragsyter i Styd kommunikasjon. Hun har tatt to videreutdanningstudier i pedagogisk utviklingsarbeid som omhandlet lek, danning og demokrati, og estetikk og danning. I tillegg har hun vært praksislærer for studenter fra barnehagelærerutdanningen i mange år.

Christine har lang erfaring i arbeid med de eldste barna, og med å skape gode sammenhenger mellom barnehage og skole.

 
 
 
nuriamoe.jpg

Nuria Moe

Barnehagelærer, fagformidler & forfatter

Nuria har vært kursholder på fulltid siden 2007, etter mange års erfaring i barnehage. Hun er opprinnelig fra Barcelona der hun tok lærerutdannelsen, for senere å utdanne seg til førskolelærer i Norge. Nuria har videreutdanning i barnelitteratur og formidling, og grunnfag, mellomfag og storfag i drama, teater og kommunikasjon. ”I dag jobber du ikke bra nok Nuria”- sa Truls.. Dette er en blomst til henne.. Han turde å si i fra!

Nuria har skrevet bøkene «I dag er det fortsatt tid - Små perler om samspill» og «Samlingsstund som sentrum i barnehagen» og har også skrevet artikler i bøkene «Bli berørt» og «Bli opprørt»

 
 
 
mortensannemelvold.jpg

Morten Sanne Melvold

Morten har en sammensatt pedagogisk utdanning, med mellomfag pedagogikk,
videreutdanning i rusproblematikk og master i familieterapi ved
Diakonhjemmet i Oslo. Han har blant annet jobbet som familieveileder
i fylkeskommunen og det statlige barnevernet i 20 år, og de siste 5 årene
som privatpraktiserende med parterapi, samtaleterapi for barn og unge og
familier i STYD kommunikasjon. Han jobber nå som faglig leder i WRK Bemanning.

 
 
einar.jpg

Einar Øverenget

Filosof, foredragsholder & forfatter

Vi har samarbeidet de siste årene i forhold til barnehagens formålsparagraf, og har hatt mange fagdager med barnehagepersonell med fokus på danning, humanistisk arv og tradisjon og bærekraftig utvikling i et relasjonelt perspektiv. Vi har også laget et kurs om filosofi med barn, der bøkene til Einar og min fagbakgrunn danner rammene for hvordan vi kan arbeide konkret og målrettet med samtaler med barn.

Einar er filosof, forfatter og anerkjent foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper.

 
 
 
sigurdstubsjoen.jpg

Sigurd Stubsjøen

Psykolog, foredragsholder & forfatter

Vi har samarbeidet siden 1997 med utgangspunkt i felles interesse for emosjonell intelligens og betydningen av dette i arbeidslivet. Vi jobber inn i personalgrupper og ledergrupper der vi skreddersyr opplegg etter ønsker fra kundene. Lederutvikling, konflikthåndtering og personalsamarbeid er noen eksempler på det vi jobber med.

Sigurd ble ferdig utdannet Cand. psychol. i 1993. Han er forfatter og kurs- og foredragsholder, og en av landets ledende eksperter innen NLP, terapi og hypnose.

 
 
 
sigurdaukland.jpg

Sigurd Aukland

Foredragsholder og forfatter

Sigurd er assisterende kommunalsjef for barnehage og skole i Klepp kommune. Han har arbeidet ved Universitetet i Stavanger, skrevet en hel del, holdt en mengde kurs for barnehagefolk, veiledet barnehager og nå sist vært med i utvalget som har laget forslag til revidert rammeplan. Sigurd har en klar og lun stemme inn i debatten om barnehagen og hvilken utvikling den ser ut til å ta, og hvilken vei den bør ta. Han er en mann vi bør lytte nøye til.

 
 
 
terjemelaas.jpg

Terje Melaas

Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Barnehagelærer og lektor i pedagogikk. Hans arbeidsområde er særlig knyttet til hvordan personalteamet i barnehagen kan støtte barn til å starte, verne og videreutvikle rollelek i samspill med hverandre. Terje er prosessveileder og kursholder for kommuner og barnehager over hele landet.

 
 
 
godikeller.jpg

Godi Keller

Pøbel, foredragsholder, kåsør og forfatter

Født 1952 i Sveits, og har siden 1972 vært bosatt i Norge. Gjennom mer enn 30 år har han bedrevet pedagogikk i ulike former. Blant annet som lærer i folkehøyskole, grunnskole, og i pedagog- utdanningen for skole- og barnehageansatte. Han er kursholder i Pøbelprosjektet, men han er også forfatter, foredragsholder, radiokåsør (først gjennom flere år som morgenkåsør i NRK P2 og siden mars 2012 i Norgesglasset på P1). Han er i dag frittgående medarbeider i PåDrag As. Godi Keller har i flere år holdt foreldreforedrag og foreldrekurs både i Norge og ute i Europa. Som foredragsholder er Godi etterspurt av barnehager, skoler, foreldreforeninger, fosterhjem- stjenester, NAV, senioruniversiteter og flere.