line-melvold-kamera.jpg

Line Melvold

Marte meo terapeut, veileder, barnehagelærer og forfatter

Line Melvold driver STYD kommunikasjon AS der hun jobber som fagformidler og veileder. Melvold jobber til daglig med lederutvikling og dilemmatrening for ledere fra hele landet, Hun tar utgangspunkt i emosjonell intelligens og profesjonsetikk når lederne skal lære å lede seg selv. Hun er utdannet førskolelærer, er sertifisert som Marte Meo terapeut og har skrevet masteroppgave om voksnes profesjonalitet i relasjoner til barn. Hun er også aktuell med flere fagbøker for barnehagen.

 
lene2-180x180.jpg

Lene Holte

Barnehagelærer, forfatter & fagformidler

Lene er utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Vestfold i 2001, og har siden det vært ansatt som pedagogisk leder i barnehager i Tønsberg kommune. Hun har drama som fordypning, tatt etterutdanning innenfor veiledning og vært deltaker i et forskningsprosjekt om hverdagssamtaler i barnehage over 2 år.  I tillegg har hun vært praksislærer for en rekke studenter.

Nå er Lene ansatt i Styd Kommunikasjon for å holde kurs og drive prosesser i barnehager. Hun holder spennende og inspirerende kurs om psykisk helse, språk, prosjektarbeid og lek. I tillegg vil hun være markedsansvarlig for firmaet.

Lene har skrevet boken "Pedagogikkens hjerte – en inspirasjonsbok om barns medvirkning, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon", og har vært medforfatter i bøkene "Bli berørt" og "Bli Helstøpt". Nå er hun i gang med nytt bokprosjekt om barn og psykisk helse.

 
morten.jpg

Morten Sanne Melvold

Familieterapeut, veileder & foredragsholder

Våren 2010 fullførte han et 4 årig masterstudie i familieterapi ved Diakonhjemmet i Oslo. Mangeårig arbeidserfaringen innenfor det kommunale støtte- og hjelpetiltak, fosterfamilie, arbeidskonsulent og tilrettelegger, og terapeut i nærmiljøtiltaket mobilt team i regi av Vestfold fylkeskommune. De siste årene har han jobbet som MST terapeut (multisystemisk terapi) i Bufetat.

Nå har han etablert egen praksis i firmaet STYD kommunikasjon.

 

Einar Øverenget

Filosof, foredragsholder & forfatter

Vi har samarbeidet de siste årene i forhold til barnehagens formålsparagraf, og har hatt mange fagdager med barnehagepersonell med fokus på danning, humanistisk arv og tradisjon og bærekraftig utvikling i et relasjonelt perspektiv. Vi har også laget et kurs om filosofi med barn, der bøkene til Einar og min fagbakgrunn danner rammene for hvordan vi kan arbeide konkret og målrettet med samtaler med barn.

Einar er filosof, forfatter og anerkjent foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper.

 
Stubsjoeen-Sigurd.jpg

Sigurd Stubsjøen

Psykolog, foredragsholder & forfatter

Vi har samarbeidet siden 1997 med utgangspunkt i felles interesse for emosjonell intelligens og betydningen av dette i arbeidslivet. Vi jobber inn i personalgrupper og ledergrupper der vi skreddersyr opplegg etter ønsker fra kundene. Lederutvikling, konflikthåndtering og personalsamarbeid er noen eksempler på det vi jobber med.

Sigurd ble ferdig utdannet Cand. psychol. i 1993. Han er forfatter og kurs- og foredragsholder, og en av landets ledende eksperter innen NLP, terapi og hypnose.

 
 
 

Nuria Moe

Barnehagelærer, fagformidler & forfatter

Nuria Moe er nå etter mange års barnehageerfaring kursholder på fulltid. Hun er opprinnelig fra Barcelona der hun tok lærerutdannelsen, for senere å utdanne seg til førskolelærer i Norge. Nuria har videreutdanning i barnelitteratur og formidling, og grunnfag, mellomfag og storfag i drama, teater og kommunikasjon. ”I dag jobber du ikke bra nok Nuria”- sa Truls.. Dette er en blomst til henne.. Han turde å si i fra!

Nuria har skrevet bøkene «I dag er det fortsatt tid - Små perler om samspill» og «Samlingsstund som sentrum i barnehagen» og har også skrevet en artikkel i boka «Bli berørt» (2014).

 
 
 

Lene Chatrin Hansen

Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Lene er mor, barnehagelærer, forfatter, frivillig, fagformidler. Fan av gode barndommer. Jobber for at voksne skal være voksne, og for at barn skal få være barn. Etter over 30 års arbeid i og med barnehager, har Lene fortsatt en fot innenfor barnehagelivet. Hun jobber nå som styrerassistent på Blindern i Oslo, ved siden av skriving og foredragsvirksomhet. Hun er forfatter av boken Sårbare barn i barnehagen - den lille boken om de store svikene.

 
 
 
Terje2.jpg

Terje Melaas

Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Barnehagelærer og lektor i pedagogikk. Hans arbeidsområde er særlig knyttet til hvordan personalteamet i barnehagen kan støtte barn til å starte, verne og videreutvikle rollelek i samspill med hverandre. Terje er prosessveileder og kursholder for kommuner og barnehager over hele landet.

 
 

Eivor Evenrud

Barnehagelærer, fagformidler blogger og forfatter

Barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider, veileder og forfatter. Eivor har jobbet ti år som pedagogisk leder, og blogger på www.lodgelady.blogg.no om barnehage og alt som påvirker hverdagen der.

Temaer: Barns medvirkning, barnehagens samfunnsmandat, omsorg- og kjærlighet i møte med barn, barns beste, profesjonalitet og personlighet, barnehagepolitikk, samfunnsdebatt og profesjonens deltagelse.

 
 
godi.jpg

Godi Keller

Pøbel, foredragsholder, kåsør og forfatter

Født 1952 i Sveits, og har siden 1972 vært bosatt i Norge. Gjennom mer enn 30 år har han bedrevet pedagogikk i ulike former. Blant annet som lærer i folkehøyskole, grunnskole, og i pedagog- utdanningen for skole- og barnehageansatte. Han er kursholder i Pøbelprosjektet, men han er også forfatter, foredragsholder, radiokåsør (først gjennom flere år som morgenkåsør i NRK P2 og siden mars 2012 i Norgesglasset på P1). Han er i dag frittgående medarbeider i PåDrag As. Godi Keller har i flere år holdt foreldreforedrag og foreldrekurs både i Norge og ute i Europa. Som foredragsholder er Godi etterspurt av barnehager, skoler, foreldreforeninger, fosterhjem- stjenester, NAV, senioruniversiteter og flere.

 
 
Sigurd Aukland_II_39.jpeg

Sigurd Aukland

Foredragsholder og forfatter

Sigurd er assisterende kommunalsjef for barnehage og skole i Klepp kommune. Han har arbeidet ved Universitetet i Stavanger, skrevet en hel del, holdt en mengde kurs for barnehagefolk, veiledet barnehager og nå sist vært med i utvalget som har laget forslag til revidert rammeplan. Sigurd har en klar og lun stemme inn i debatten om barnehagen og hvilken utvikling den ser ut til å ta, og hvilken vei den bør ta. Han er en mann vi bør lytte nøye til.

 
 
gjertrud-180x180.jpg

Gjertrud Stigum

Barnehagelærer, Marte meo veileder, forfatter og fagformidler

Gjertrud og jeg har jobbet sammen i mange år i Tønsberg kommune. Vi deler samme interesse for pedagogikk og litteratur og har samme blikket for verdien i øyeblikkene.
Gjertrud er Marte meo veileder og jobber nå som støttepedagog inn i ulike barnehager i Tønsberg.

Hun jobber med hjertet OG hodet, og har en unik tilstedeværelse som merkes med en gang hun kommer inn i et rom. Det er en glede og ære å få lov til å tilby hennes kompetanse innenfor Marte meo veiledning, og jeg håper dere får mulighet til å oppleve hennes kompetanse på nært hold.

 
 
Lene-marie_monrad-hole.jpeg

Lene-Marie Monrad-Hole

Barnehagelærer og fagformidler

Lene-Marie Monrad var ferdig utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Vestfold i 2007, og har jobbet som pedagogisk leder i Tønsberg kommune etter dette. På Høgskolen hadde hun fordypning i småbarnspedagogikk. I tillegg er hun praksislærer for studenter fra Høgskolen. Hun har etterutdanning innen pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen som omfatter “estetikk og danning”.