linesannemelvold.jpg

Line Melvold

line@styd.no

Line er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer og har 20 år erfaring fra arbeid i barnehager. Hun har videreutdanning i veiledning, er sertifisert Marte Meo terapeut, har en mastergrad i barnehage- og profesjonsutvikling og leder alle kompetanseutviklingsprosessene i STYD. Line er også prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager» som pågår i perioden 2017 - 2020.

Line er redaktør for og har skrevet en rekke fagbøker for barnehagefeltet. Den foreløpig siste i rekken er Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.

 
leneholte.jpg

Lene Holte

lene@styd.no

Lene er barnehagelærer og har flere års erfaring som pedagogisk leder. Hun har fordypning i drama, videreutdanning innenfor veiledning, har deltatt i et 2-årig forskningsprosjekt om hverdagssamtaler i barnehage, og vært praksislærer. Lene er fagformidler og leder prosesser tilknyttet prosjektarbeid, lek og lekemiljøer. Hun er markedsansvarlig for firmaet og er i prosjektgruppa for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager»

Lene har skrevet boken Pedagogikkens hjerte – en inspirasjonsbok om barns medvirkning, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon, og har vært medforfatter i bøkene Bli berørt, Bli Helstøpt og Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.

 
lenemariemonradhole.jpg

Lene-Marie Monrad-Hole

lene-marie@styd.no

Lene-Marie er barnehagelærer, og har flere års erfaring som pedagogisk leder. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk og har tatt videreutdanning i et pedagogisk utviklingsarbeid som omhandlet estetikk og danning. Hun har også vært praksislærer og veileder for en rekke studenter fra barnehagelæreutdanningen. Lene-Marie er fagformidler og leder prosesser tilknyttet prosjektarbeid, lek og lekemiljøer. Hun er også i prosjektgruppa for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager»

Lene-Marie har vært medforfatter i boken Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.

 
christine.jpg

Christine Wallumrød

christine@styd.no

Christine er barnehagelærer og har jobbet i flere år som pedagogisk leder. Hun har tatt to videreutdanningstudier i pedagogisk utviklingsarbeid som omhandlet lek, danning og demokrati, og estetikk og danning. I tillegg har hun vært praksislærer. Christine er fagformidler, leder prosesser tilknyttet prosjektarbeid, lek og lekemiljøer, og har lang erfaring i arbeid med de eldste barna, og med å skape gode sammenhenger mellom barnehage og skole. Hun er også i prosjektgruppa for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager»

Christine har vært medforfatter i boken Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.

 
lenechatrinhansen-sorthvitt.png

Lene Chatrin Hansen

lenechatrin@styd.no

Lene Chatrin er barnehagelærer med 30 års erfaring fra arbeid i og med barnehager, og har fordypning i språk, makt og barnehagepolitikk. Hun er fag- og erfaringsformidler og har de senere årene jobbet for å øke oppmerksomheten omkring volds- og overgrepsutsatte barn. Lene Chatrin var i den forbindelse ansvarlig for jegserdeg-kampanjen høsten 2017 - og høsten 2019. Hun har ledet opplæringen av pilotbarnehagenes ressurspersoner i forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager», og erfaringer derfra er å finne i årets oppmerksomhetskampanje.

Lene Chatrin har skrevet boken Sårbare barn i barnehagen - den lille boken om de store svikene, og har vært medforfatter i bøkene Den skrivende barnehagelærer, om profesjonalitet og praksis, Bli opprørt, og Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.

 
 
 
mortensannemelvold.jpg

Morten Sanne Melvold

Morten har en sammensatt pedagogisk utdanning, med mellomfag pedagogikk,
videreutdanning i rusproblematikk og mastergrad i familieterapi ved
Diakonhjemmet i Oslo. Han har blant annet jobbet som familieveileder
i fylkeskommunen og det statlige barnevernet i 20 år, og de siste 5 årene
som privatpraktiserende med parterapi, samtaleterapi for barn og unge og
familier i STYD kommunikasjon. Han jobber nå som faglig leder i WRK Bemanning.

Morten har vært medforfatter i boken Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.

 
 
theasannemelvold.jpg

Thea Sanne Melvold

thea@styd.no

Thea studerer på sitt femte år i profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo. Hun har en sterk interesse for tilknytning og tidlige opplevelser i barndom, og jobber som forskningsassistent ved Modum Bad, vedrørende behandling og forebygging av traumer. Thea er også med i prosjektgruppa i forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager».

Thea har vært medforfatter i boken Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.

 
 
gjertrudstigum.jpg

Gjertrud Stigum

gjertrud@styd.no

Gjertrud er barnehagelærer og har over 30 års fra erfaring fra arbeid i og med barnehager. Hun er sertifisert Marte meo veileder og fagformidler, og jobber nå som veileder i barnehager i Tønsberg. I tillegg til at Gjertrud tar diverse kursoppdrag for STYD Kommunikasjon, er hun bidragsyter inn i forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager».

Gjertrud har vært medforfatter i boka Bli bevisst.

 
 
 
siwrylander.png

Siw Rylander

Gestaltterapeut, traumeterapeut og kursleder

Siw har Cand.mag. med psykologi mellomfag fra UIO. Hun var ferdig med Gestaltterapiutdannelsen i 2003, og med etterutdanningen fra Gestaltinstituttet i 2006. Senere har hun tatt en 3 årig utdannelse i Somatic Experiencing, som er en traumeterapiform. Hun har siden 2001 hatt sin egen private praksis, hvor hun har jobbet med både bedrifter, voksne, ungdom og barn, samt par. Typiske temaer er selvfølelse, relasjoner, kommunikasjon, sorg, utbrenthet, vanskelige valg og nedstemthet. Hun er i tillegg kursleder for Vivat, i ”Førstehjelp ved selvmordsfare”. Hun har skrevet flere artikler, holdt workshop om barn og mobbing, og undervist på videregående skoler om stress og angst. I dag er hun også tilknyttet STYD, og holder kurs og foredrag i barnehager og skoler både for ansatte og foreldre.

 
 
 
einar.jpg

Einar Øverenget

Filosof, foredragsholder & forfatter

Vi har samarbeidet de siste årene i forhold til barnehagens formålsparagraf, og har hatt mange fagdager med barnehagepersonell med fokus på danning, humanistisk arv og tradisjon og bærekraftig utvikling i et relasjonelt perspektiv. Vi har også laget et kurs om filosofi med barn, der bøkene til Einar og min fagbakgrunn danner rammene for hvordan vi kan arbeide konkret og målrettet med samtaler med barn.

Einar er filosof, forfatter og anerkjent foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper.

 
 
 
sigurdstubsjoen.jpg

Sigurd Stubsjøen

Psykolog, foredragsholder & forfatter

Vi har samarbeidet siden 1997 med utgangspunkt i felles interesse for emosjonell intelligens og betydningen av dette i arbeidslivet. Vi jobber inn i personalgrupper og ledergrupper der vi skreddersyr opplegg etter ønsker fra kundene. Lederutvikling, konflikthåndtering og personalsamarbeid er noen eksempler på det vi jobber med.

Sigurd ble ferdig utdannet Cand. psychol. i 1993. Han er forfatter og kurs- og foredragsholder, og en av landets ledende eksperter innen NLP, terapi og hypnose.

 
 
 
nuriamoe.jpg

Nuria Moe

Nuria er barnehagelærer og har mange års erfaring fra arbeid i barnehager. I tillegg til lærerutdannelsen fra Barcelona har hun videreutdanning i barnelitteratur og formidling, og grunnfag, mellomfag og storfag i drama, teater og kommunikasjon. Nuria er også fagformidler og kursholder, og var bidragsyter inn i forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager».

Nuria har skrevet bøkene I dag er det fortsatt tid - Små perler om samspill og Samlingsstund som sentrum i barnehagen, og har vært medforfatter i bøkene Bli berørt og Bli opprørt

 
 
 
sigurdaukland.jpg

Sigurd Aukland

Foredragsholder og forfatter

Sigurd er assisterende kommunalsjef for barnehage og skole i Klepp kommune. Han har arbeidet ved Universitetet i Stavanger, skrevet en hel del, holdt en mengde kurs for barnehagefolk, veiledet barnehager og nå sist vært med i utvalget som har laget forslag til revidert rammeplan. Sigurd har en klar og lun stemme inn i debatten om barnehagen og hvilken utvikling den ser ut til å ta, og hvilken vei den bør ta. Han er en mann vi bør lytte nøye til.

 
 
 
terjemelaas.jpg

Terje Melaas

Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Barnehagelærer og lektor i pedagogikk. Hans arbeidsområde er særlig knyttet til hvordan personalteamet i barnehagen kan støtte barn til å starte, verne og videreutvikle rollelek i samspill med hverandre. Terje er prosessveileder og kursholder for kommuner og barnehager over hele landet.

 
 
 
godikeller.jpg

Godi Keller

Pøbel, foredragsholder, kåsør og forfatter

Født 1952 i Sveits, og har siden 1972 vært bosatt i Norge. Gjennom mer enn 30 år har han bedrevet pedagogikk i ulike former. Blant annet som lærer i folkehøyskole, grunnskole, og i pedagog- utdanningen for skole- og barnehageansatte. Han er kursholder i Pøbelprosjektet, men han er også forfatter, foredragsholder, radiokåsør (først gjennom flere år som morgenkåsør i NRK P2 og siden mars 2012 i Norgesglasset på P1). Han er i dag frittgående medarbeider i PåDrag As. Godi Keller har i flere år holdt foreldreforedrag og foreldrekurs både i Norge og ute i Europa. Som foredragsholder er Godi etterspurt av barnehager, skoler, foreldreforeninger, fosterhjem- stjenester, NAV, senioruniversiteter og flere.