Styd kommunikasjon leverer tjenester i form av kurs, seminar og prosessarbeid i barnehage, SFO og grunnskole som fordrer refleksjon, dialog og vilje til endring.

 
 

 

Kurs & Arrangementer

 

Aktuell litteratur