Styd kommunikasjon leverer tjenester i form av kurs, seminar og prosessarbeid i barnehage, SFO og grunnskole som fordrer refleksjon, dialog og vilje til endring.

 
 

 

Kurs & Arrangementer

Nyheter

iStock-521542360_web (1).jpg

NÅR ORD BLIR TIL HENDER – fra plan til praksis

Styd kommunikasjon kan bistå med implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som trer i kraft fra 1. august 2017.  Fra samme tidspunkt oppheves tidligere gjeldende rammeplan for barnehagen.

Ta kontakt med oss slik at vi kan skreddersy innholdet sammen med deg som bestiller.

Interessert? Klikk her for mer info

 

 

Aktuell litteratur