Velger du å samarbeide med Styd kommunikasjon så velger du også et menneskesyn. Det å utvikle høykvalitetsbarnehager er verken magi eller trylleformler. I høykvalitetsbarnehager finner vi mennesker som tar bærekraftige valg på vegne av den neste generasjon. Der prioriteres barns rettigheter og autonomi. Der prioriteres også det etiske fremfor det effektive. Alltid.

For oss handler det om å møte det menneskelige med verdighet og respekt, og å huske kraften som ligger i det å være helt til stede i livet, både i sitt eget, og til dem som til enhver tid befinner seg i det. Tid er vårt viktigste materiale.

 

Fra bloggen:

Fra instagram

Følg oss på instagram – @styd.no


Kurs & Arrangementer

Nyheter

iStock-521542360_web (1).jpg

NÅR ORD BLIR TIL HENDER – fra plan til praksis

Styd kommunikasjon kan bistå med implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som trer i kraft fra 1. august 2017.  Fra samme tidspunkt oppheves tidligere gjeldende rammeplan for barnehagen.

Ta kontakt med oss slik at vi kan skreddersy innholdet sammen med deg som bestiller.

Interessert? Klikk her for mer info

 

 

Aktuell litteratur