2018: Det er den draumen… Til vår nye kunnskapsminister.

2018: Det er den draumen… Til vår nye kunnskapsminister.

Vi kommer til verden med en umoden hjerne. Hver sekund dannes det mellom 700 og 1000 nye nervekoblinger i et spedbarns hjerne. Barnets hjerne formes av erfaringer, og de aller første årene av et menneskes liv er fundamentet for trivsel, helse, adferd og læring. Arv og miljø er uløselig knyttet sammen. Når barn begynner i barnehagen påvirkes denne utviklingen av de barnehageansatte. Hvordan vi møter barn legger premissene for hvordan barn oppfatter seg selv og den verden de er født inn i. Ifølge Helsedirektoratet er psykiske lidelser landets mest kostnadskrevende sykdomsgruppe, total årlig kostnad er beregnet til 185 milliarder.

Read More

Til Justisministeren

Til Justisministeren

Da jeg hørte deg snakke på nyhetene om overgripere, og du kalte dem monstre, da du ba barn ta kontakt, og lovet dem hjelp – da tenkte jeg at du også kunne trenge litt hjelp.
Barns lojalitet tar liv. Barnets liv. Og denne lojaliteten, dette båndet mellom overgripere og barn, mellom hemmelighetene som deles, grensene som viskes ut, det er sterkt. Og skambelagt. Sterkere og mer skambelagt enn justisministeren ser ut til å forstå.

Read More

FRA INNSIDEN: Gir det mening?

FRA INNSIDEN: Gir det mening?

Tonene til «Hello» nærmest flyter ut av høyttalerne på avdelingen, og vi hører Lionel Ritchies silkemyke røst synge: «I love you …» Jeg ser meg rundt og oppdager at flere av barna rugger kroppen fra side til side i takt med tonene. Flere av dem har lært seg deler av teksten og synger med. Voksne synger også. Det er en helt vanlig onsdag i juni på avdelingen, og vi sitter og spiser lunsj. Det var et ønske fra barna å få lytte til «Hello». Pussig valg av musikk, tenker kanskje du? Det kan da ikke gi mening at «Hello» med Lionel Ritchie skal spilles i en barnehage? Eller kan det det?

Read More

Gnist – lyst til å bli bedre kjent med deg selv?

Gnist – lyst til å bli bedre kjent med deg selv?

Jeg er så heldig at jeg har muligheten til å samarbeide med en hel gjeng med kloke folk. En av disse er Einar Øverenget. Filosofen. Nå har han skrevet en ny bok med tittel Gnist – liv, valg og vilje, og jeg vil så gjerne at flere tar seg tid til å lese boken. Hvorfor det tenker du kanskje? Mange grunner til det altså. For min egen del er jeg så lei av overfladiskheten og lettvintheten at jeg trenger noe saftig å bryne hjernecellene mine på. Samtidig ønsker jeg alltid å lære – og denne gangen skulle det bli slik at jeg lærte mest om meg selv.

Read More

FRA INNSIDEN: Hvem er du?

FRA INNSIDEN: Hvem er du?

Når jeg treffer mennesker som utfordrer sider i meg – så tenker jeg ofte på barnet de engang var. Mulig jeg er feig som gjør det slik, men det gjør meg modigere og rausere i møtene. Jeg tenker på barnet som fortsatt finnes der inne, og på at behovene som ikke ble møtt en gang – eller mange ganger – kan komme til uttrykk på mange og ulike vis. Som sinna, apatisk, aggressiv, irritert, hysterisk, gråtende, hektisk, overfølsom, sur, klassens klovn, manipulerende – det finnes mange navn å sette på hverandre – og på hverandres følelsesuttrykk. 

Read More

FRA INNSIDEN: Når tangentene fjernes

FRA INNSIDEN: Når tangentene fjernes

En pianist sitter og spiller på kommunens nyervervede klaver og komponerer den vakreste musikk. Klaveret er nystemt og akustikken i rommet er perfekt. Pianisten er lykkelig, inspirert og kreativ. Alle i rommet nyter musikken hennes. En dag får pianisten beskjed om at kommunen må spare på klaveret, og fjerner de lyseste og mørkeste tonene lengst fra hendenes sentrum. Første fjernes de svarte tangentene og siden de hvite

Read More

FRA INNSIDEN: Enig og tro til Dovre faller

FRA INNSIDEN: Enig og tro til Dovre faller

Ferien er over og hverdagen har så absolutt gjort sitt nødvendige inntog. Jeg kjører oppover Gudbrandsdalen på vei mot Dovre kommune. Tankene mine går til pappa som jeg alltid har sett på som mitt Dovre. Trygge, rause og rolige pappa som stod der som en klippe for meg uansett hva det måtte være. Han trengte ikke engang å si til meg at han støttet meg – det var noe jeg tidlig forstod.

Read More

FRA INNSIDEN: Å lytte etter språk vi ikke kjenner og forstår

FRA INNSIDEN: Å lytte etter språk vi ikke kjenner og forstår

Jeg håper og tror at det ligger fast i oss, at når vi kjenner et menneske som på ulike måter strever i og med livet sitt, da får vi behov for å hjelpe. Vi ønsker å få til en forandring – til det bedre. Denne hjelpefunksjonen, dette ønsket om å være en styrke og en støtte for den andre kan likevel slå feil ut, hvis vi ikke forstår språket til den vi så gjerne vil hjelpe.

Read More

FRA INNSIDEN: Kom som du er

FRA INNSIDEN: Kom som du er

Kom som du er – dra som en litt annen.

Disse ordene står skrevet med bittesmå bokstaver nede i det ene hjørnet på en stor plakat som pryder veggene på et treningssenter jeg av og til avlegger et besøk. Jada, jeg innrømmer det gjerne. Jeg er et av støttemedlemmene. Poenget er at blikket mitt søker disse ordene hver gang jeg er der. Jeg tygger litt på dem, og kjenner at de gjør meg godt.

Read More

FRA INNSIDEN: I minefeltet

FRA INNSIDEN: I minefeltet

Mens vi venter i spenning på at ny Rammeplan skal komme, har jeg gjort meg noen refleksjoner i forhold til noe jeg lenge har vært opptatt av. I høringsutkastet står det blant annet at ”Barnehagen skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep og vite hvordan den kan forebygge og oppdage omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet.”

Read More

FRA INNSIDEN: Hva er det med han og pinner? En hyllest til livet i leken.

FRA INNSIDEN: Hva er det med han og pinner? En hyllest til livet i leken.

Erik er 2 år. Han er en veldig opptatt kar, «forsvinner» liksom litt for oss i fellesskapet, der han holder på med sine gjøremål på sidelinja. Som en traust arbeidskar går han frem og tilbake og frem og tilbake, alltid slepende på de lengste spadene, på moppen eller et kosteskaft, enten foran seg eller bak seg. I samtale med Eriks mamma får jeg vite at han liker å støvsuge. Det kan kanskje forklare valget av langskaftede leker og ting?

Read More

FRA INNSIDEN: Å måle det som ikke kan måles

FRA INNSIDEN: Å måle det som ikke kan måles

Som psykolog lar jeg meg forundre over alle utspillene om viktigheten av å måle ulike sider ved barns utvikling. Det er ikke lett å måle et barns språklige utvikling dersom man kun fokuserer på antall ord. Språkutvikling er avhengig av mange sammenfallende faktorer som er gjensidig avhengig av hverandre. Å telle antall ord er på ingen måte ensbetydende med fremtidig pedagogisk suksess.

Read More

FRA INNSIDEN: Vår egen verste fiende?

FRA INNSIDEN: Vår egen verste fiende?

Som lærere og ansatte i barnehage og skole er vi forpliktet til å være rollemodeller i den verden vi bringer videre til barna våre.  Det er ingen barns ansvar å tone seg inn på de voksne, det er omvendt – det er alle voksnes ansvar å tone seg inn på barna. Det er så enkelt som at det du møter, lærer og erfarer som liten, eller stor, er noe du i en eller annen form tar med deg videre i livet. Da er det spesielt viktig at det du møter er så bra som overhodet mulig.

Read More

FRA INNSIDEN: Kjærlighet og skam i hverdagen.

FRA INNSIDEN: Kjærlighet og skam i hverdagen.

Mange ganger forundres vi over valg som blir tatt på vegne av barn. Valg som fører til at barn påføres bitemerker på sjelen på grunn av voksnes mangel på innsikt og bevissthet om de valgene de tar. Ja, for det er faktisk valg som blir tatt. Vi mennesker har mulighet til å stoppe opp og tenke over at det er mulig å gjøre ting annerledes. Selv om det ikke alltid oppleves slik. Vi kan ikke snakke om omsorg og kjærlighet uten også å snakke om skam.

Read More

FRA INNSIDEN: Om de yngste barna og kjærlighet

FRA INNSIDEN: Om de yngste barna og kjærlighet

Foran meg står Lars. Lars er 2,5 år og har i en lang periode vist mye sinne. Sinne som også har gått fysisk utover andre barn. Jeg forsøker med all min velvilje å forstå hva som utløser sinnet og nå frem til ham. Hvordan kan jeg forklare Lars at han må sette ord på frustrasjonen sin fremfor å dytte? Det føles som om jeg ikke når frem til han, og håpløsheten gir seg tilkjenne når situasjonen gjentar seg atter en gang uten at jeg vet hvordan jeg skal løse det.

Read More

FRA INNSIDEN: Hjerterytme

FRA INNSIDEN: Hjerterytme

”En dag tror jeg at jeg også klarer å leke sammen med de andre barna” sier hun med håp i stemmen. Hun snur seg mot meg og smiler. Jeg smiler tilbake.

Mira er snart 5 år og sitter på fanget mitt og observerer de andre barnas utelek. Hun liker å sitte slik og observere – litt på avstand, men likevel så nær at vi kan høre hva barna sier til hverandre og se hva leken går ut på. 

Read More

FRA INNSIDEN: Når ord blir som hender

FRA INNSIDEN: Når ord blir som hender

”Jeg lar mine hender falle” sa en dame til meg. Hun var utslitt av livet og alle de små og store kampene hverdagen brakte. Nå tenker jeg på henne når jeg skriver. Vi kan ikke la våre hender falle og våre ord bli borte når vi har ansvar for barn. Selv om det kanskje utfordrer vår personlighet, jeg kan kun snakke for meg selv, må jeg velge mine ord med omhu når jeg uttaler meg på vegne av barn.

Read More