Velger du å samarbeide med Styd kommunikasjon så velger du også et menneskesyn. Det å utvikle høykvalitetsbarnehager er verken magi eller trylleformler. I høykvalitetsbarnehager finner vi mennesker som tar bærekraftige valg på vegne av den neste generasjon. Der prioriteres barns rettigheter og autonomi. Der prioriteres også det etiske fremfor det effektive. Alltid.

For oss handler det om å møte det menneskelige med verdighet og respekt, og å huske kraften som ligger i det å være helt til stede i livet, både i sitt eget, og til dem som til enhver tid befinner seg i det. Tid er vårt viktigste materiale.

 

Fra bloggen:


Kurs & Arrangementer

Barnehagebasert kompetanseutvikling

IMG_3270 (1).jpeg

Å jobbe direkte inn i barnehagene med observasjon og tilbakemeldinger på rådende praksis er en meget effektiv måte å skape refleksjon og endring i personalgrupper. 

Interessert? Klikk her for mer info

 

 

Fra instagram

Følg oss på instagram – @styd.no

Aktuell litteratur