Styd kommunikasjon leverer tjenester i form av kurs, seminar og prosessarbeid i barnehage, SFO og grunnskole som fordrer refleksjon, dialog og vilje til endring.

 
 

 

Kurs & Arrangementer

Nyheter

iStock-521542360_web (1).jpg

NÅR ORD BLIR TIL HENDER – fra plan til praksis

Styd kommunikasjon kan bistå med implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som trer i kraft fra 1. august 2017.  Fra samme tidspunkt oppheves tidligere gjeldende rammeplan for barnehagen.

Ta kontakt med oss slik at vi kan skreddersy innholdet sammen med deg som bestiller.

Interessert? Klikk her for mer info

 

wrk_web.jpg

BEHOV FOR VIKARER?

Styd kommunikasjon har nå inngått et spennende samarbeid med WRK bemanning der vi bistår med opplæring og veiledning av vikarer i barnehager. Det er ekstremt viktig for oss at de vikarene dere skal bruke i barnehagene har kjennskap til FNs barnekonvensjon, de styrende dokumentene, tilknytningsteori og forståelse av viktigheten av en omsorgsfull og tilstedeværende væremåte sammen med barn. Dette er noe av innholdet i opplæringen som vikarene får. I første omgang er det Oslo og Tønsberg som er oppstartssteder. 

Interessert? Ta kontakt via nettsiden her: http://www.wrkbemanning.no/tjenester/

 

Aktuell litteratur