Del 2: Fremmer eller hemmer vi leken med materialene vi tilbyr i barnehagen?

christine.jpg

Av
Lene-Marie Monrad-Hole
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Christine Wallumrød
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

 

Del 2:

For å unngå estetisk kaos bør materiellet være presentert oversiktlig, innbydende og sortert mest mulig synlig for barna, både i hyller, oppbevaringsmoduler og kasser. Det kan være hensiktsmessig å oppbevare noe av materiellet i en bod osv, slik at man kan ta det frem når det trengs, eller for å tilføre noe nytt. Prinsippet ”mye av lite” fremfor ”lite av mye” er vesentlig. For at lekemateriellet skal være interessant å bruke trenger barna mengder.  Når man er i en innsamlingsfase må man kvalitetssikre de valgene man tar, og se kritisk på hva man ønsker å hente inn og samle opp. Materiellet må ha en viss holdbarhet slik at man unngår at det forfaller og mister sin intensjon. Det er også et prinsipp at materiellet må tåle en viss hardhendthet. Når nytt lekemateriell skal tas i bruk må vi gi barn og voksne tid nok til å eksperimentere sammen. Utforskningen, sansingen og utprøvingen er en del av prosessen med å gjøre seg kjent med å tenke nytt og å tenke annerledes enn det man er vant med. 

Barna trenger også motiverte og aktive voksne som er nysgjerrige i møtet med nytt lekemateriell. Voksne som er pålogget med innstilling, kropp og blikk, og som har med seg tanken om at lekemiljøet skal gjenspeile ”her er det godt å være barn”. Voksne som spør barna: ”Hva trenger dere i leken deres?” Fleksible, varierte lekemiljøer åpner opp for mange måter å leke på, og mange måter å være menneske på. Vi må ha blikket innstilt på lek og ha øye for hvilke lekemiljøer det er godt å være barn i. 

Fremmer eller hemmer DU leken i din barnehage?