Del 1: Fremmer eller hemmer vi leken med materialene vi tilbyr i barnehagen?

christine.jpg

Av
Lene-Marie Monrad-Hole
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Christine Wallumrød
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

 

Del 1:

Både barn og voksne faller lett inn i vaner som fører til at hverdagen, leken og relasjonene blir repeterende og rutinepreget. Når vi følger rutiner og handlingsmønstre på samme måte hver dag skaper vi mer, eller mindre varige forståelser av oss selv og andre. Rommene i barnehagen må signalisere og invitere til at her er det plass til å leke. Vi må se på innredningen av barnehagens rom som noe som henger sammen med hvilket syn vi har på barn og hvilke prioriteringer vi gjør. Dette sier noe om hva slags faglige ambisjoner vi har på vegne av barn. Hvilke bærende valg og prinsipper gir barna muligheter til å forme leken sin sammen?

Vår erfaring er at et bredt utvalg av gjenbruk-, og naturmateriell i kombinasjon med ferdigdefinerte leker (dyr, biler, klosser, småfigurer og lignende) gir impulser til barns lek og hindrer at lekemiljøet blir statisk.  Skreddersydd lekemateriell blir lett endimensjonalt, da det gjerne er produsert for en type aktivitet og mangler potensial for flere og varierte bruksområder. Bevegelige og fleksible lekemiljøer utfordrer de varige forståelsene, yter motstand og trigger barnas muligheter for kreativitet og utforskertrang. Det udefinerbare lekematerialet har uendelige bruksområder og gir barna muligheter til å utfordre den kjente verden med spennende kombinasjoner hvor barna kan tenke selv og tenke sammen. Barna trenger lekematerialer til å bygge og konstruere små og store byggverk med. De trenger materialer som gjør at de kan omskape og tenke nytt i sin dramatiske scenografiske lek. For de eldste barna kan et bredt utvalg av smått gjenbruksmateriell brukes både som rekvisitter, tilskudd i lek, og til å lage mønsterkombinasjoner med. For de yngste barna anbefales materiale av større format fordi yngre barn er kroppslige og grovmotoriske i sin tilnærming.