FAGDAG - Livsrytmer - Psykisk helse i barndommen

 Les invitasjonen her

OSLO
18. august  -  UBC Oslo
Kl. 09.00 - 15.00

HAUGESUND
18. september - Edda Kino
Kl. 09.00 - 15.00

BERGEN
10. november - Thon Hotel Airport
Kl. 09.00 - 15.00

Fagdag/planleggingsdag for studenter og ansatte i barnehager, barnevern, og helsestasjoner.

STYD kommunikasjon og Kommuneforlaget inviterer til en kombinert fag- og inspirasjonsdag med etterspurte og engasjerende fagfolk og foredragsholdere som brenner for faget sitt.

Dette er en dag for alle ansatte i barnehager, i barnevernet, på helsestasjoner og andre som jobber med barn i førskolealder. Fokuset er psykisk helse, og vi setter derfor på dagsordenen livsviktige temaer for at barna skal få muligheter til å bygge opp et sterkt psykisk forsvar.

 > Påmelding til line(at)styd.no innen 01.06.17.

NB!  Vær tidlig ute hvis dere ønsker plass.

Hjertelig velkommen til en innholdsrik dag med dagsaktuell fagkunnskap.
Denne dagen kan dere ikke gå glipp av!