Fleksible og frodige lekemiljøer

christine.jpg

Av
Lene-Marie Monrad-Hole
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Christine Wallumrød
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

 

Hva er vesentlig for å gi barn mulighet til å forme hverdagen og leken sin? Ser vi barnehagens rom som medspiller eller motstander? Hvor ofte gjør vi endringer i rommet?

Et vesentlig  ord i denne sammenhengen er fleksibilitet. Om vi googler dette ordet, beskrives det som evnen til å kunne tilpasse seg endrede situasjoner, krav og nye mennesker. Vi vil med trygghet påstå at alle som jobber i barnehage, opplever at fleksibilitet er nødvendig. De didaktiske og relasjonelle faktorene i barnehagene er i konstant bevegelse, og da trenger vi også fleksible og endringsvillige lekemiljøer som kan møte disse behovene.

Vi trenger lekemiljøer der ting kan flyttes på, skyves til siden, settes sentralt, pakkes bort eller trilles frem. Vi vil slå et slag for rom hvor kun et minimum av inventar og materiell har faste plasser, der det definerte møter det udefinerte, og der barna og leken stadig er med på å endre alt dette etter rådende behov. På den måten kan vi få fleksible rom som tilpasser seg barnas lek – og ikke motsatt – at barnas lek på tilpasse seg statiske, tradisjonsstyre rom.

Materialene man tilbyr kan være udefinerbare materialer som gjør at vi utfordrer og utvikler den kjente verden med nye kombinasjoner og vekker dermed barnas og personalets oppmerksomhet og blikk for omgivelsene. Når vi bringer slike materialer inn i barnehagens kontekst, frarøver vi gjenstandene og materialene sitt egentlige bruksområde, og i kombinasjon med annet materiell (for eksempel biler, små figurer, dyr) får det så mange bruksområder som helst. På denne måten trigger disse materialene barnas undring, utforskertrang og lekelyst.

Lek er bevegelse og dette må gjenspeiles i lekemiljøene i barnehagen!