Hva står på menyen i barnehagen?

christine.jpg

Av
Lene-Marie Monrad-Hole
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Christine Wallumrød
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

 

Barnehagelæreren må ta valg. Hva står på menyen i barnehagen? Hvilke retter velger vi på barnas vegne? Er forretten preget av rutine, eller nye tanker? Står hovedretten som en tradisjon fra i fjor, eller skapes innovative retter? Er desserten et ferdig program, eller komponeres det i samspill med barnas kreativitet? Vi må være helstøpte kjøkkensjefer og ta kloke og meningsfulle valg på barns vegne. Valg som skaper helhet og sammenheng i de livene barn lever i barnehagen, og som ivaretar barns autonomi. Barn har rett til en variert meny hvor felles opplevelser danner grunnlag for en meningsfull hverdag.

meny-barnehage.png
 

Ordet meningsskaping brukes ofte i barnehagesammenheng. Vi må gjennomgående evaluere om det vi tilbyr og planlegger for og på barns vegne kan gjøres på andre måter - så man ikke tilbyr en ensidig tradisjonspedagogikk. Hvorfor gjør vi barnehagefolk som vi gjør? Hva driver vi med? Eller driver vi bare med? Personalet i barnehagen er ansvarlige premissleverandører for å skape møteplasser som gir opplevelse av sammenheng og mening for både barn og voksne. I månedene fremover vil vi berøre sentrale sider ved barnehagens innhold som omfatter romlige og materielle løsninger, relasjoner, lek og lekemiljøer, iscenesettelse for å gi gode rammer for barns lekelyst, om å legge rammer for et barnehageår med prosjektarbeid som vår felles historie, og hva slags innhold vi velger å aktualisere.