STYD_PH_Logo_RGB_Hoved-kopi.png

Opplevelser av mening og sammenheng -  psykisk helsefremmende barnehager

3-årig forskningsprosjekt om psykisk helse for barn i barnehagen

Tidsperiode: september 2017 – august 2020.

STYD kommunikasjon AS med samarbeidspartner Kommuneforlaget har startet et forskningsprosjekt der vi skal se nærmere på hva som skal til for at barnehager er psykisk helsefremmende for barn. Det er totalt 9 pilotbarnehager med oss i denne prosessen. Dette er barnehager med tydelige pedagogisk ledelse som ønsker å jobbe med personalutvikling, videreutvikle barn-voksenrelasjoner og som setter psykisk helse på agendaen. Prosjektet har fått godkjent søknad om forskningsmidler i 3 år fra Norges forskningsråd. Midlene hentes fra SkatteFUNN ordningen.

I dette prosjektet skal alle ansatte gjennom en opplæring knyttet til hva som er psykisk helsefremmende for barn. Parallelt med opplæringsplanen skal vi utvikle et helt nytt digitalt verktøy som skal sikre at barnehager overholder rutiner relatert til helsefremmende tiltak, samt å dokumentere opplæringsprosessen i personalgruppene. Det er forskning og kartlegging av behov for ny kunnskap som gjøres innledningsvis i prosjektet. Blant annet studerer vi den nye forskriften som trådde i kraft 1. august 2017 (forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver). Pilotbarnehagene vil være med å forme innholdet i opplæringsplanen og selv få opplæring i tematikken i perioden prosjektet pågår. Det er ingen barn som skal kartlegges eller testes, og det er ingen eksterne som kommer inn for å observere eller teste barn. Vi jobber kun med personalet og dokumenterer systematisk arbeidet som gjøres under opplæringen. Dette gjør vi for å finne frem til hvordan verktøyet skal sikre at innholdet i rammeplanen overholdes.

I løpet av forskningsperioden vil vi også skrive en opplæringsbok som kan brukes i kompetanseheving av personalgrupper.

Foreldre og foreldremedvirkning vil bli en viktig del av prosjektet der vi ønsker å bruke foreldre som informanter til hvordan samarbeide om barns psykiske helse.