Back to All Events

FAGDAG OSLO: Fra ord til hender - barns rettigheter i praksis

  • Meet Ullevaal Sognsveien 77c OSLO Norway (map)
stydforsidebilde_2018des.jpg

FNs konvensjon om barnets rettigheter ble vedtatt 20.november 1989.
På denne viktige fagdagen vil vi rette oppmerksomheten mot hvordan barns rettigheter ivaretas 30 år senere. Gjør vi det konvensjonen krever?

Med livsmestring og psykisk helse som sentrale begreper ser vi nærmere på hvordan vi kan oversette ordene i konvensjonen slik at de når helt ut i alle hendene som daglig møter barna. Vi ønsker å inspirere til å fortsette arbeidet slik at barn får innfridd retten til en trygg oppvekst.

 

INNHOLD

Berit Bae: Forankring av barns rett til lek og kraften i barns lekende samspill
Hvordan er barns rett til lek forankret i FNs dokumenter?
Barn tar i bruk en egen kraft i lek, og hvordan kan barnehagepersonalet forholde seg til denne?

Sigurd Aukland: Pedagogikk i spagaten
Hvordan kombinere glede "her-og-nå" med prestasjon og utbytte?
Hvilke konsekvenser får denne motsetningen?

Dag Øystein Nome: Å lære av livet selv – barns sosiale utprøvinger i en kompleks institusjonstilværelse
Hva kan vi lære av de yngste barnas sosiale samværsformer i barnehagen, og hvordan kan vi legge tilrette for at det skal få utfolde seg? Kan krav om orden og innestemme legge lokk på verdifullt samspill?

Ole Hamre: Fargespill – de høye forventningenes mirakel
Hva skjer når man spør barn hva de har, i stedet for hva de mangler?

Line Melvold: Å gå fra «det har vi snakket om» til «det må vi gjøre noe med»
Funn og erfaringer fra forskningsprosjekt om psykisk helsefremmende arbeid. Fra tanke til handling – vi må utvikle vår gjørekompetanse.

 

PÅMELDING

Skriv navn, antall deltakere og fakturaadresse.
Send påmelding til lene@styd.no innen 01.08.19.
Bindende påmelding.

Pris pr. deltaker: 1290,- (inkl. lunsj og bevertning).
Personalgrupper over 10 deltakere: 1000,- pr deltaker (inkl. lunsj og bevertning)

Fagdag 16. august 2019 - s1.jpg
Fagdag 16. august 2019 - s2.jpg