2018: Det er den draumen… Til vår nye kunnskapsminister.

linesannemelvold.jpg
lene-chatrin-2018.jpg

Av
Line Melvold
Marte meo terapeut, veileder, barnehagelærer og forfatter

Lene Chatrin Hansen
Barnehagelærer, forfatter og fagformidler

Fornuftig samfunnsøkonomi

Vi kommer til verden med en umoden hjerne. Hver sekund dannes det mellom 700 og 1000 nye nervekoblinger i et spedbarns hjerne. Barnets hjerne formes av erfaringer, og de aller første årene av et menneskes liv er fundamentet for trivsel, helse, adferd og læring. Arv og miljø er uløselig knyttet sammen. Når barn begynner i barnehagen påvirkes denne utviklingen av de barnehageansatte. Hvordan vi møter barn legger premissene for hvordan barn oppfatter seg selv og den verden de er født inn i. Ifølge Helsedirektoratet er psykiske lidelser landets mest kostnadskrevende sykdomsgruppe, total årlig kostnad er beregnet til 185 milliarder. Det vil derfor være både klokt og økonomisk å fremme og forebygge psykisk og fysisk helse i barndommen – og på denne måten redusere de enorme summene vi hvert år bruker på å behandle oss ut av et stadig økende problem. Forsvarlig bemanning i barnehagen må prioriteres – de er tross alt ansvarlig for en betydelig del av livet til barn, som får konsekvenser for resten av livet.

styd-tidslinje.png

Forvalte makt

Som ansatte i barnehagen har vi stor makt. Som kunnskapsminister har du stor makt. Vi må forvalte denne makten klokt i møtene med barna, slik du som kunnskapsminister må i møte med oss. Forteller vi barn mange nok ganger at vi ikke ser dem, ikke hører dem, ikke tror dem, da mister de verdi. Det samme gjelder for barnehageansatte. I kraft av dine ord og handlinger du som Kunnskapsminister besitter, har du makten til å gi oss verdi – og derfor indirekte til å forme barns fremtid.

Ansvaret for barns tid i barnehagen ligger hos deg. Vi er ferdig med å drømme, og tror ikke lenger at vidunderlige ting skal skje av seg selv. Vi må ta den tida vi har, og prioritere det viktigste. Vet du hvor viktige dine valg og prioriteringer er for oss som jobber i og med barnehage? For at vi skal kunne være de omsorgspersonene, de profesjonsutøverne, barn trenger og har krav på? Barn har rett til omsorgsfulle, stabile og engasjerte mennesker og miljøer som ivaretar barns artsobligatoriske behov. Hvis du er usikker på hva dette betyr i praksis, kan vi raskt gi deg svarene på det.

Kunnskapskilder

Det er ikke mangel på kunnskapskilder. Vi vet hva som forebygger og fremmer psykisk og fysisk helse. Ditt ansvar er å oppsøke dem. Det er ikke mangel på arbeidsvilje. Ditt ansvar er å gi oss rammene til å gjøre jobben vår skikkelig, og tro på barnehageansatte når de forteller hvordan de opplever hverdagene i barnehagen slik prioriteringene er per dags dato.

Barn kan ikke leve på drømmer alene – de fortjener profesjonsutøvere og politikere som tar innover seg og handler ut i fra deres rettigheter. Det må du også begynne å gjøre. Vi tror på barn, og vi ønsker å tro på deg. Da må du vise oss at du vil oppsøke kildene som har svarene på hvordan vi kan møte barn tidlig og på sikt også bedre befolkningens psykiske helse. Allan Schore sa det konkret under en forelesning i september 2014, der for øvrig politikerne glimret med sitt fravær:

«Kjærlighet er i ferd med å bli et fremmedord i faglitteraturen som følge av en urokkelig tro på at det som ikke kan måles, telles og veies - ikke teller. Men kjærlighet kan måles – så absolutt. Nå er vårt oppdrag å få folk til å stole på og ta inn over seg funnene våre»

«Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje…..»

Vi gleder oss til å høre fra deg. Vi er her: www.styd.no
Spørsmålet er: hvor er du?