Vold, overgrep og krenkelser – de sårbare barna
Vi vet at mange barn utsettes for krenkelser, vold og overgrep. Hva gjør det med oss å vite at dette skjer barn i vår barnehage eller skoleklasse? Hvordan jobber vi med kolleger og oss selv for å klare å se, hjelpe, og være trygge og forutsigbare voksne for disse barna?

Hvem blir vi i møte med barn som utfordrer oss? Klarer vi å se og hjelpe barn slik de trenger det? Hvordan er det å være et krenket og overgrepsutsatt barn? Og hvordan kan vi best støtte og hjelpe barn som lever i utfordrende livssituasjoner? Slike spørsmål krever personlige svar og modige voksne. Er du en som våger og vil?

vold-overgrep.jpg

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn