Voksenrollen – personlig profesjonell relasjonskompetanse
I barnehagen er de ansattes personlige profesjonelle relasjonskompetanse av grunnleggende betydning for barns psykiske helse. Det er i omsorgsfulle relasjoner og samspill at barna utvikler seg selv, forstår mer av sin livsverden, får utfolde seg og prøve ut sin selvfølelse og identitet. Alle barn har rett til å føle seg trygge, og det er de ansattes ansvar å ivareta dette i møte med hvert enkelt barn. Gode relasjoner krever derfor at alle ansatte i barnehagen har kunnskap om blant annet barns rettigheter, tilknytning, speiling, mentalisering og hjernens utvikling.

voksenrollen.jpg

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn