Hva påvirker barna våre? Hvordan bygge barns selvfølelse?
Barn vokser opp og må forholde seg til stadig flere arenaer - familie, barnehage, skole, venner, fritid og sosiale medier. Barn kan være lett påvirkelige, og som foreldre ønsker vi at de skal være inkludert og gjøre gode valg. Hvordan kan voksne være gode rollemodeller og kommunisere så barn blir trygge, selvstendige og robuste?

Denne kvelden deler vi retningslinjer, eksempler og kloke tips på veien. Dette vil blant annet innebære å se på ulike måter vi velger å være foreldre på, tilknytning og kommunikasjon med barn.

Vi har begge utdannelse innen psykologi, pedagogikk, terapi og veiledning og jobber med barnehager, skoler, kurs og foredrag.

Trygge,selvstendige,robuste.-2.jpg

Ta kontakt med Line Melvold for å bestille denne fagkvelden.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn