Dette kurset tar for seg tilknytningsteori og tilpasning som forklaringsmodell.

At psykiske lidelser er et produkt av tilpasninger, er et stadig vanligere perspektiv innenfor psykologien. Dette innebærer at de atferdsmønstre, mestringsstrategier, emosjonsreguleringsmekanismer mm. som man lærer seg tidlig i livet, ikke alltid vil være gode strategier senere. Det som har vært gunstig strategier i sin tidlige historie, kan vise seg å være problematiske strategier senere. For noen kan det føre til større plager.

Å ha tilpasning som forklaringsmodell trenger derimot ikke å begrense seg til å være en forklaringsmodell for utviklingen av sykdom. Alle har tilpassede væremåter, både på godt og vondt. Noen tilpasninger vil hemme mulighetene våre, og andre vil hjelpe oss i å nå langt. Vi ser også nærmere på hvordan tilknytningen og hjernes utvikling må ses i sammenheng.

tilknytning-og-hjernens-utvikling.jpg

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn