Arbeid med språk i barnehagen handler om så mye mer enn bare prat. Det handler først og fremst om å ivareta barns rettigheter. Og om mening – hva som gir mening for barna. Men det handler også om at ansatte setter fokus på egen praksis, og skaper bevissthet rundt egen væremåte i møte med barn. Hva kjennetegner god kommunikasjon mellom barn og voksne? Hva sier forskningen om hverdagssamtalene? Hvordan skape trygghet og rom for barns formidling, og ikke minst hvordan invitere barn til språklig deltakelse? En deltakelse som gir mening. 

språk-i-barnehagen.jpg

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn