Hva slags innhold velger vi å være sammen om i barnehagen?
Hva er gode grep for å tenke helhet og rød tråd i barnehagens prosjektarbeider?

Men aller først, hvordan komme i gang med prosjektarbeid? Hvordan tenke kreativt og helhetlig i selve planleggingsfasen? Hvordan kan man helt konkret starte, lede, videreutvikle og få prosjektarbeidet til å vare over tid?

Prosjektarbeid sammen med barn kan handle om å leke og utforske seg frem til en felles historie som binder barnegruppa sammen, og som gir glede og glød i barnehagelivet. Å ta barns medvirkningsrett på alvor handler om å planlegge og lede slik at alle barna kan få oppleve seg som aktører inn i fellesskapet. Det handler om en planleggingsform som bærer preg av en kreativ rød tråd slik at prosjektarbeidet kan bidra til å skape møteplasser som gir opplevelser av mening og sammenheng for både barn og personale.

prosjektarbeid.jpeg

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn