Hva slags innhold velger vi å være sammen om i barnehagen?
Hva er gode grep for å tenke helhet og rød tråd i barnehagens prosjektarbeider?

Men aller først, hvordan komme i gang med prosjektarbeid? Hvordan tenke kreativt og helhetlig i selve planleggingsfasen? Hvordan kan man helt konkret starte, lede, videreutvikle og få prosjektarbeidet til å vare over tid?

Prosjektarbeid sammen med barn kan handle om å leke og utforske seg frem til en felles historie som binder barnegruppa sammen - en historie som pirrer barns og ansattes nysgjerrighet, undring og lyst til å delta. Et slikt arbeid inkluderer og styrker fellesskapet, og anerkjenner barns teorier, tanker og ideer – og ikke minst lek!
Å ta barns medvirkningsrett på alvor handler om å planlegge og lede slik at alle barna kan få oppleve seg som aktører inn i fellesskapet. Det handler om en planleggingsform som bærer preg av en kreativ rød tråd som kan gi opplevelser av mening og sammenheng for både barn og ansatte.

 
STYD har utfordret oss i arbeidet med prosjektarbeid for å kunne ha en mer helhetlig estetisk tilnærming til barnehagens innhold, og de har inspirert oss til å arbeide med multimodalitet.
— Styrer Irene Lundberg Linnestad, Linnestad barnehage
 

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn