STYD KOMMUNIKASJON

Å jobbe direkte inn i barnehagene med observasjon og tilbakemeldinger på rådende praksis er en meget effektiv måte å skape refleksjon og endring i personalgrupper. 

Slike prosesser består både av oppstartsmøter/personalmøter, observasjoner, ledermøter og oppsummerende fagdag. Alt dette skreddersys sammen med bestiller.  

Send oss en melding:

Navn *
Navn