Mening, mot og menneskeverd

9788244622882.jpg
9788244622882.jpg
sale

Mening, mot og menneskeverd

300.00 329.00

God pedagogisk praksis og faglige prosesser i barnehagen.

av Line Melvold

 

Quantity:
Add To Cart

Denne boken handler om hvordan vi som voksne kan fokusere på, synliggjøre, videreformidle og ordsette god pedagogisk praksis og relasjonskompetanse med utgangspunkt i felles verdier forankret i formålsparagrafen for barnehagen.

Forfatteren viser hvordan du kan jobbe fram god pedagogisk praksis og faglige prosesser i personalgruppen med barneperspektiv i sentrum. Boken løfter frem barnehageansattes ansvar for og muligheter til å bidra til en trygg barndom og viser hvordan det relasjonelle motet hos barnehageansatte kan vokse frem som en konsekvens av bevissthet om god pedagogisk praksis og et reflektert menneskesyn. Menneskeverdrefleksjon er en gjennomgående grunntone i boken.