Livsmestring i barnehagen - Å bære sin egen bagasje

livsmestring-av-line-melvold (1).jpg
livsmestring-av-line-melvold (1).jpg

Livsmestring i barnehagen - Å bære sin egen bagasje

389.00

«Gleding er når hjertet begynner å banke.» sier Mikkel (5 år).

Signe (4 år) følger kontant opp og sier: «HARDT!»

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir et innhold til begrepet, og setter det som er psykisk helsefremmende på dagsordenen. Den viser hva barnehageansatte kan gjøre for å øke livskvaliteten for barn, gjennom å gjøre velreflekterte prioriteringer og å ta kloke, bærekraftige pedagogiske valg.

Livsmestring i barnehagen har 11 kapitler som med ulike innfallsvinkler tar for seg psykisk helsefremmende arbeid i barnehager – arbeid med både menneskene og miljøene. Det handler om å bevare livsgnisten og skape mening i barns liv. Og om å fjerne årsaker til negativt stress - slik at barn får mulighet til å oppleve ro i seg selv. Det krever at ansatte erkjenner hvilken enorm betydning deres væremåte og relasjonskompetanse har for barns livskvalitet, og handler deretter.

Så hva nå? Tiden er inne for å løfte blikket og starte diskusjonen om hvilke konsekvenser ny rammeplan kan få for barnehagens praksis. Det kan bety at det ikke lenger er snakk om hva nytt som skal inn i barnehagen, men snarere hva som skal ut. Husk at i dag er det fremdeles tid – tid til samspill og hjertebank.

Quantity:
Add To Cart