Bli opprørt – en bok om kvalitet i barnehagen

bliopprort.png
bliopprort.png

Bli opprørt – en bok om kvalitet i barnehagen

285.00

Denne boken drøfter flere områder der det er faglig uenighet om valg av retning for barnehagefeltet.

av Line Melvold

Quantity:
Add To Cart

Barnehagens helhetlige syn på læring kommer ofte i konflikt med en tenkning der den faglige innlæringen blir fremhevet. Dette opprører mange pedagoger. I kjølvannet av dette kommer jakten på det «normale» barnet. Vi har programmer for alt fra atferd til språkstimulering.
Bidrar de til at vi leter etter utilstrekkelighet hos barna, i stedet for å se om og hvordan barnas atferd påvirkes av miljøet og personalet? Og hva gjør det med profesjonen hvis alle skal passe inn i samme A4-format? Forfatternes ønske med boken er mer refleksjon hos de ulike partene i feltet.