Bli berørt - en bok om kvalitet i barnehagen

bliberort.png
bliberort.png

Bli berørt - en bok om kvalitet i barnehagen

285.00

Boken handler om å la seg berøre av barns uttrykk og perspektiv.

av Line Melvold

Quantity:
Add To Cart

Dette er en annerledes bok om kvalitet i barnehagen. Du finner ingen grafer og teoritunge fremstillinger, men fortellinger fra personer som har latt seg berøre av det de mener er det helt essensielle i livet og i barndommen.Boken fremhever noen av de gode eksemplene som setter i gang refleksjon, og som fanger oss og gir oss de gode følelsene av viktigheten av jobben vår og ansvaret som ligger i hendene våre.Kvalitet i barnehagen handler også om å utvikle evnen til å sette seg selv og sine behov til side og kun dvele ved og være i det den andre uttrykker. Å la seg berøre!