AdobeStock_112899452.jpg

Styd kommunikasjon leverer tjenester i form av fagdager, kurs, seminarer og prosessarbeid i barnehage, SFO og grunnskole som fordrer refleksjon, dialog og vilje til endring. Tjenestene tilpasses kundenes behov og ønsker i dialog med Line Melvold.

Vi ønsker å være profesjonelle formidlere av fagkunnskap og har kun seriøse kursholdere.

Vi er inspirert av Aristoteles gylne middelvei som er en filosofisk betegnelse eller leveregel som fremmer et ønske om en middelvei mellom to ytterligheter. Vi er med andre ord opptatt av balanse og refleksjon.

Det har vært en tendens i vår sektor, som i de fleste andre, at mye av det som blir formidlet som kompetanseheving er enkle løsninger og ”quick-fix” tenkning. Noen ganger også med ønske om stor underholdningsverdi. Vi ønsker å tilby noe annet, gå mer i dybden og fokusere på den enorme betydningen vi som omsorgspersoner har i barns liv og hvordan vi kan være den ene som ser og forstår og blir en signifikant annen for barnet. Vi kombinerer forskning og teori med praksisnære eksempler og vi publiserer eget kursmateriell til noen av kursene. Slik håper vi at dagene med STYD kommunikasjon oppleves meningsfulle og får en betydning etter fagdagene.