Livsmestring – psykisk helsefremmende barnehager
Ifølge Helsedirektoratet (2015) er psykiske lidelser landets mest kostnadskrevende sykdomsgruppe, og total årlig kostnad er beregnet til 185 milliarder kroner. Siden rundt 90 prosent av barna våre er i barnehagen, peker flere på at barnehagen er et sted vi kan bygge et fundament for god psykisk helse. Ifølge rammeplanen skal livsmestring og psykisk helse fremmes i barnehagen, men hva betyr det? Hva skal til for å styrke barns psykiske helse? Ansatte skal også ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.

Det er tid for å erkjenne hvilken enorm betydning ansattes kunnskap og relasjonskompetanse har for barns livskvalitet.

livsmestring-kursbilde.jpg

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn