Hvordan kan ansatte i barnehagen utvikle en felles forståelse for lekens og lekemiljøenes betydning for barns psykiske helse? Hvordan kan vi innfri barns rett til lek, og skape uimotståelige og inspirerende lekemiljøer som fremmer livsmestring og psykisk helse? Lekemiljøer som bringer barn sammen og som bidrar til et inkluderende fellesskap for alle barn.  Et fellesskap som ivaretar barns autonomi og som gir muligheter til å tenke selv og tenke sammen med andre.

Prosesser med lek og lekemiljøer retter fokus mot barns rettigheter, faglig forankring for hvorfor arbeide med lekemiljøene i barnehagen – samt bærende prinsipper for hvordan vi konkret kan bygge opp gode lekemiljøer for barn – der ansatte utvikler et felles fagspråk knyttet til lek, lekemiljøer, rom og materialer. 

 
Vår kompetanse har økt, vi har fått mengder av faglige begrunnelser, og i tillegg mange konkrete og inspirerende tips og ideer.
— Styrer Karianne Myhre Solhaug, Marka Barnehage
Dette med lekemiljøer er for oss en ny retning å jobbe etter, og vi opplever at det får stor betydning for barnas lek i barnehagen og dermed også deres trivsel og psykiske helse.
— Styrer Royne Berget, Smedhusåsen barnehage
Vi takker STYD for et inspirerende samarbeid som har utfordret oss på å tenke nytt og annerledes, sette barnet og leken i fokus slik at møtene mellom menneskene blir av bedre kvalitet.
— Styrer Irene Lundberg Linnestad, Linnestad barnehage
 

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn