Hvordan kan ansatte i barnehagen utvikle en felles forståelse for lekens og lekemiljøenes betydning for barns psykiske helse? Hvordan kan vi innfri barns rett til lek, og skape uimotståelige og inspirerende lekemiljøer som fremmer livsmestring og psykisk helse? Lekemiljøer som bringer barn sammen og som bidrar til et inkluderende fellesskap for alle barn.  Et fellesskap som ivaretar barns autonomi og som gir muligheter til å tenke selv og tenke sammen med andre.

Prosesser med lek og lekemiljøer retter fokus mot barns rettigheter, faglig forankring for hvorfor arbeide med lekemiljøene i barnehagen – samt bærende prinsipper for hvordan vi konkret kan bygge opp gode lekemiljøer for barn – der ansatte utvikler et felles fagspråk knyttet til lek, lekemiljøer, rom og materialer. 

lekoglekemiljoer.jpeg

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn