Styd kommunikasjon utvider med familieterapeut Morten Sanne Melvold

Våren 2010 fullførte han et 4 årig masterstudie i familieterapi ved Diakonhjemmet i Oslo. Mangeårig arbeidserfaringen innenfor det kommunale støtte- og hjelpetiltak, fosterfamilie, arbeidskonsulent og tilrettelegger, og terapeut i nærmiljøtiltaket mobilt team i regi av Vestfold fylkeskommune. De siste årene har han jobbet som MST terapeut (multisystemisk terapi) i Bufetat. Nå har han etablert egen praksis i firmaet STYD kommunikasjon AS.

> Send Morten en melding på (e-post).

 
 

Hvilke tjenester tilbys?

Familieterapi: 

 • Kommunikasjon og samspill i familien
 • Grensesetting og konfliktløsning
 • Separasjon og skilsmisse, avslutte eller gå videre?
 • Samarbeid etter samlivsbrudd
 • Den ”nye” familien, mine, dine og våre barn
 • Samtaler med eller om barn og ungdom
 • Individuell og- eller parsamtaler

 

AdobeStock_94218270.jpg

Kurs, foredrag og foreldremøter

 • Foreldre – oppdragertyper, hva er målet med oppdragelsen?
 • Det å være foreldre i dag – med rett til å velge?
 • Betydningen av tilknytning, tilknytningsteori og problematikk
 • Ungdom og avhengighet (rus, spill og sosiale medier)
 • Kommunikasjon og betydningen av dialog
 • Målgruppe: barnehager, skole, barnevern og foreldre.

Bistå barnevernet med:

 • Observasjon av samspill (tilknytningsmønster)
 • Dokumentasjon og behandling i familier
 • Tilsyn
 • Arbeid i fosterfamilier – bistå, støtte og veilede

Foreldrerollen

 • Veiledning
 • Foreldreferdighetstrening
 • Konflikthåndtering
 • Barn og unge med diagnoser og særskilte vansker
 • Avhengighetsproblematikk: rus, spill og sosiale medier
 • Oppdragelse, omsorg, struktur og grensesetting
 • Nettverksarbeid og samarbeid med familie/nærmiljø

Samtaler

Tilbud om individuelle eller parsamtaler om det å takle livet slik det oppleves her og nå. Morten tilbyr også veiledning i foreldregrupper. Samtaler med barn og ungdom.