Presentasjoner fra fagdagen "Livsmestring – å bære sin egen bagasje" i Arendal, Bergen og Bodø.

Psykisk helsefremmende mennesker
Line Melvold
Last ned

Lene Chatrin Hansen
Last ned (Bergen og Bodø)
Last ned (Arendal)

Psykisk helsefremmende miljøer
Lene Holte, Lene-Marie Monrad-Hole og Christine Wallumrød
Last ned