Å jobbe direkte inn i barnehagene med observasjon og tilbakemeldinger på rådende praksis er en meget effektiv måte å skape refleksjon og endring i personalgrupper. 

Slike prosesser består både av oppstartsmøter/personalmøter, observasjoner, ledermøter og oppsummerende fagdag. Alt dette skreddersys sammen med bestiller. Vi tilbyr også enkeltstående kurs og fagdager.

 
 
 

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

 • Lederskap
 • Bærekraftige pedagogiske valg
 • Faglighet
 • Profesjonell relasjonskompetanse
 
 

Barnehagens verdigrunnlag

 • Barns rettigheter
 • Menneskesyn
 • Profesjonsetikk
 • Livsmestring

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

 • Lek og lekemiljøer
 • Rom og relasjon
 • Prosjektarbeid og prosess
 • Vold, overgrep og krenkelser

Kommunikasjon og språk

 • Tilknytningsteori
 • Barns kroppslige uttrykk
 • Samtaler med barn
 • Språkmiljø

Ønsker du kompetanseutvikling for din barnehage? Ta kontakt for mer informasjon:

Navn *
Navn