Ut fra forskningsprosjektet om psykisk helsefremmende mennesker og miljøer i barnehagen, har vi utviklet 6 kjennetegn på psykisk helsefremmende lekemiljøer.

Denne fagkvelden tar sikte på å presentere kjennetegnene, samt funn og erfaringer. Funnene kan være til konkret hjelp og støtte for andre barnehager som ønsker å jobbe aktivt med livsmestring og psykiske helse. Kurset er praksisnært, med fortellinger og inspirasjonsbilder knyttet til barnehagens lekemiljøer. Områder som berøres er forståelsen av barns rett til lek, det fysiske miljøets betydning og voksenrollen i møte med barns lek.

Med leken som kompass skapes en meningsfull hverdag for barna i barnehagen!

Barn er budbringere-bestillingskurs.jpg

Ta kontakt med Lene Holte for å bestille denne fagkvelden.
Send mail til lene@styd.no eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn