Hverdagene våre består av store og små hindringer. Hvordan kan vi bidra til at barna våre skal vokse opp som trygge, selvstendige og robuste barn og ungdommer? Barna våre vokser opp i et krysspress, hvor det viktigste er å bli inkludert. Dette kan gå på tvers av egne følelser og tanker om hva som er rett og galt. Hvordan lærer vi barna våre å møte motstand. både i seg selv og andre? 

Denne kvelden vil vi gi dere eksempler på hva slags motstand og hvilke nederlag barn kan møte på, og på hvordan de kan lære og utvikle seg når de opplever hindringer. Her kan nøkkelen være en balanse av i hvilken grad vi støtter barna, og hvordan vi kommuniserer. Vi vil dele både erfaringer og kloke tips på veien. 

Vi har begge utdannelse innen psykologi, pedagogikk, terapi og veiledning og jobber med barnehager, skoler, kurs og foredrag.

Å mestre motgang.jpg

Ta kontakt med Line Melvold for å bestille denne fagkvelden.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn