Vi bistår med å utvikle lekemiljøet i barnehagen med fokus på bruken av de ulike rommene, også uterommet. Arbeidet kan kombineres med personalmøter og forelesninger om lek, lekmiljø, hvordan organisere og strukturere rommet slik at det er tydelig i sitt uttrykk, samtidig som at bruken av de ulike rommene er fleksibel.

Slike prosesser består både av oppstartsmøter/personalmøter, observasjoner, ledermøter og oppsummerende fagdag. Alt dette skreddersys sammen med bestiller.  

Vi kan hjelpe dere å rydde opp i inngrodd praksis og miljøer på rom og avdelinger og på kort tid få barnehagen til å fremstå som ny, spennende og inspirerende for barna (og de som jobber der).

 
 

Send oss en melding:

Navn *
Navn