“Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs Barne- konvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. Mobbing svekker disse rettighetene.” Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne/og eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.» (Lund, 2015)

Barnehager må ha en god tilbakemeldingskultur der kolleger sier ifra når et barns rettigheter ikke blir ivaretatt. «Er det ikke rom for at man kan stoppe, støtte og veilede hverandre legger man til rette for en kultur der mobbing kan få gode vekstvilkår. Alle som arbeider i barnehagen har et ansvar for å si fra hvis en voksen gjør noe galt eller favoriserer et barn og ikke gir andre det de trenger», sier Ingrid Lund.

mobbing-i-barnehagen.jpg

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn