forside.jpeg

VOKSENROLLEN

- profesjonell relasjonskompetanse


stydforsidebilde_2018des.jpg

LIVSMESTRING

- psykisk helsefremmende barnehager


lekoglekemiljoer.jpg

LEK OG LEKEMILJØER


rosa-styd.jpg

VOLD, OVERGREP OG KRENKELSER

- de sårbare barna


rosa-styd.jpg

SPRÅK I BARNEHAGEN


prosjektarbeid.jpg

PROSJEKTARBEID OG PROSESS


rosa-styd.jpg

TILKNYTNING OG HJERNES UTVIKLING


rosa-styd.jpg

MOBBING I BARNEHAGEN

 
 

Ta kontakt med Line Melvold om ønsker for innhold, så kan vi skreddersy et opplegg som passer dere.
Ring Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under: