Velkommen til barnehagen - velkommen til leken!

Velkommen til barnehagen - velkommen til leken!

Dette innlegget handler om verdien av å ta aktivt hånd om lekemiljøene i barnehagen, og hvor viktig det er at barn blir invitert inn til interessante lekemiljøer - hver dag. Ved hjelp av to praksisfortellinger fra dette barnehageårets første dag, vil vi ta dere med inn i våre refleksjoner knyttet til fleksible lekemiljøer, valg av materialer og de ansattes lekekompetanse. Vi har også valgt å dokumentere arbeidet gjennom bruk av fotografier og små filmsnutter som vil følge teksten og forhåpentligvis være til inspirasjon for dere.

Read More

Når kunst inspirerer til lek

Når kunst inspirerer til lek

Denne vinteren har hele barnehagen samlet seg om et overordnede prosjekt med tittelen «Med blikk for kunst». Barnehagen består av 4 avdelinger med til sammen 67 barn. Vi har både samlet oss på tvers av aldersgrupper, men og vært i egne grupper på avdelingene. I dette innlegget vil jeg fortelle litt om hvordan vi har jobbet med prosjektet i aldersgruppen 3-5 år.

Read More

Fra tips til tankekart - del 3

Fra tips til tankekart - del 3

Dette avsluttende blogginnlegget i serien om tankekart og prosjektarbeid bygger videre på del 1 og 2 – Fra tips til tankekart. Om du ikke allerede har lest dem vil vi anbefale det for at dette innlegget skal gi mening. Tankene denne gangen er å synliggjøre hvordan bruk av spor kan skape impulser og fremdrift i et prosjekt. Og hvordan sporene til slutt leder oss frem til første møte med prosjektkarakterene Rose og Rotto Puddel.

Read More

Fra tips til tankekart – del 2

Fra tips til tankekart – del 2

Dette innlegget bygger videre på forrige innlegg der vi introduserte bruk av tankekart som en arbeidsmåte og et klokt grep å gjøre for å få idéer opp og frem. Tankekart er en måte å synliggjøre sammenheng og rød tråd i arbeidet. Mange etterspør også tips og ideer til innhold for prosjektarbeid – og ikke minst hvordan komme i gang. Det er derfor vi har valgt å vise ved hjelp av tankekart hvordan man kan gjøre dette.

Read More

Fra tips til tankekart – del 1

Fra tips til tankekart – del 1

Vi opplever ofte i møte med barnehagefolk, og på ulike idéforum, at mange trenger konkrete tips og ideer til hvordan komme i gang med prosjektarbeid. Men gjerne også etter at det er valgt ut tema for prosjektarbeid, ønsker mange tips til hvordan de kan jobbe med temaet. Altså hvilket innhold man skal planlegge på vegne av barna. Dette innlegget skal derfor handle om hvordan vi kan tenke kreativt og helhetlig når vi skal i gang med planlegging av prosjektarbeid i barnehagen.

Read More

Prosjektsamlinger – en start uten prat

Prosjektsamlinger – en start uten prat

Det er tid for prosjektsamling og rommet er omtenksomt iscenesatt til en ny fellesskapsopplevelse. Musikk og lys strømmer ut i rommet. På gulvet ligger et stort teppe vi skal samle oss rundt. Her ligger det tegneplater klare med barnas portrettbilder og en lite ark montert til å tegne på. Det ligger en spent stemning blant barna når de kommer inn i rommet.

Read More

Estetikkens rolle i barnehagens prosjektarbeider – Symbolbruk som estetisk virkemiddel

Estetikkens rolle i barnehagens prosjektarbeider – Symbolbruk som estetisk virkemiddel

Dette innlegget er viet til estetikkens rolle i barnehagens prosjektarbeider, nærmere bestemt bruk av symboler som et estetisk virkemiddel og rød tråd. Vi har i en årrekke strukket oss etter å skape sammenheng og varighet i de prosjektarbeidene barn og voksne deler i barnehagen, og her står gjennomgående bruk av et eller flere symboler sentralt.

Read More

Del 2: Fremmer eller hemmer vi leken med materialene vi tilbyr i barnehagen?

Del 2: Fremmer eller hemmer vi leken med materialene vi tilbyr i barnehagen?

For å unngå estetisk kaos bør materiellet være presentert oversiktlig, innbydende og sortert mest mulig synlig for barna, både i hyller, oppbevaringsmoduler og kasser. Det kan være hensiktsmessig å oppbevare noe av materiellet i en bod osv, slik at man kan ta det frem når det trengs, eller for å tilføre noe nytt. Prinsippet ”mye av lite” fremfor ”lite av mye” er vesentlig.

Read More

Del 1: Fremmer eller hemmer vi leken med materialene vi tilbyr i barnehagen?

Del 1: Fremmer eller hemmer vi leken med materialene vi tilbyr i barnehagen?

Både barn og voksne faller lett inn i vaner som fører til at hverdagen, leken og relasjonene blir repeterende og rutinepreget. Når vi følger rutiner og handlingsmønstre på samme måte hver dag skaper vi mer, eller mindre varige forståelser av oss selv og andre. Rommene i barnehagen må signalisere og invitere til at her er det plass til å leke.

Read More

Et langt liv for Pushwagner. Et år for barna i barnehagen

Et langt liv for Pushwagner. Et år for barna i barnehagen

”Har du hørt at Pushwagner er død, Christine?” sier flere av barna entusiastisk med stort trykk på ordet død da jeg kommer på jobb tidligere denne dagen. Foreldre vil fortelle oss at de har sett det på nyhetene sammen med barna sine hjemme, og om reaksjonene til noen av barna da de fortalte det. En av guttene valgte å ta på seg penskjorte da han kom i barnehagen denne dagen, to andre barn hadde grått da de fikk høre nyheten. Vi som jobber med femåringene hadde avtalt å gå i sorte klær denne dagen for å hedre drivkraften og inspirasjonskilden vår.

Read More