Vi holder foreldremøter innenfor disse områdene. Ta gjerne kontakt for samtale om innhold.

  • Psykisk helse i barndommen
  • De sårbare barna
  • Mobbing og krenkelser
  • Lek og lekemiljø

Ta kontakt med Line Melvold på +47 906 90 551, eller bruk kontaktskjema under:

Navn *
Navn