Vi har følgende områder å tilby som vi ønsker å skreddersy sammen med dere for å få en god kursdag/fagdag.
Ta kontakt slik at vi kan ha en samtale om hva dere ønsker av innhold.

 • Lederskap – lederutvikling
 • Den nødvendige samtalen
 • Relasjonskompetanse – barns trivsel er voksnes ansvar
 • LEK - forståelse for hvorfor det er livsviktig!
 • Tilknytningsteori og nyere forskning
 • Språk – mye mer enn bare prat
 • Barns medvirkning – er barns rettigheter
 • Prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon
 • Filosofiske samtaler med barn
 • Etikk og profesjonalitet
 • Ta grep – gjør noe med fraværet
 • Marte meo filming og veiledning
 • Barn - omsorgssvikt og seksuelle overgrep
 • Foreldrerollen - fra usikker til trygg
 • Barns psykiske helse i barndommen
 • Rommet som tredje pedagog - inspirasjon til å komme igang
 • De yngste barna
 • 5 år og eldst i barnehagen 
AdobeStock_72319945.jpg
Vi har både hele dager, halve dager, personalmøter og foreldremøter. Vi har også kompetanseheving over lenger tid